Produtos

Produto Data Sheet (PDF) Modelo CPU Chipset LAN/USB/COM/SATA Display Expansão
XEB-919 Array XEB-919 Atom™ N270 945GSE 4/8/6/2 1x VGA, 1x LVDS onboard 1x PCI. 2x Mini PCI
XEB-914 Array XEB-914 Core™2 Duo Q35 2/8/6/4 1x VGA/ 1x DVI 1x PCI, 1x Mini PCI
XEB-910 Array XEB-910 Core™2 Duo GM45 E CH9M 6/6/5/4 1x VGA/ 1x LVDS 1x Mini PCI, 1x PCI and 1 Mini PCIe