Produtos

Produto Data Sheet (PDF) Itens Modelo CPU Chipset LAN/USB/COM/SATA Display Expansão
XMF-XMF-8774 1.3 PICMG _ ROBO-8112VG2A-Q87 Array Array XMF-8744-SBC2G Intel® Xeon® E5-2600Lv3 Intel® C612 1/4/0/4 VGA PCIE X16 OU 2PCIE X8, OU 1PCIE X8, + 2PCIE X4
ROBO-8120VG2R_ XMF-8746 Array Array XMF-8746-SBC2G XEON® C5500/C3500 series INTEL® 3420 2X LAN/12X USB/ 2X COM/6X SATA VGA 1 PCIE X16/ 2X PCIE X8/4 PCIE X4/4 PCI 32
XMF-XMF-8774 1.3 PICMG _ ROBO-8112VG2A-Q87 Array Array XMF-8744-SBC2G INTEL® XEON® E5-2600Lv3 Intel® C612 PCH 1/6/2/4 VGA 1PCIE X16 ou 2 PCIE X8 OU 1 PCIEX8+ 2 PCIE X4/ 1 PCI X4 OU 4 PCIE X1
ROBO-81130VG2R_ XMF-8770 Array Array XMF-8770-SBC2G Intel® Xeon® e CoreTM i3 C236/CoreTM 2/10/4/6 DVI / HDMI PCIE x, ou 2x PCIe x8, ou PCIE X8 + 2X PCIE X4
SBC140_XMF-726-2L_NOVA Array Array XMF-726 6º Geração Core™ i7/i5/i3 Q170 2/12/6/6 DVI-I PCIe x16, PCIe x4, PCIe x1, PCI
SBC103_XMF-760-2G_rev1 Array Array XMF-760 Core™ i7/ i5/ i3/Pentium® Q57 2/12/2/6 VGA, DisplayPort PCIe x16, PCIe x4, PCI
ROBO-8111-Q87_ XMF-8111_rev1 Array Array XMF-8777 CORE™ I7/ I5/ Q77 2/14/2/4 DVI-D/HDMI PCIE X16, PCIE X4, OU PCIE X1, PCI
XMF-XMF-8774 1.3 PICMG _ ROBO-8112VG2A-Q87 Array Array XMF-8774 (C226) XEON® E3-1200V3/CORE™ I3 C226 2/14/2/5 VGA/DVI-D/HDMI PCIe x16, PCIe x8 ou PCIe x + PCIe x PCI 32bits
XMF-XMF-8774 1.3 PICMG _ ROBO-8112VG2A-Q87 Array XMF-8774 (Q87) Core™ i7/ i5/ Q87 2/14/2/5 VGA/DVI-D/HDMI PCIe x16, PCIe x4 PCIe, PCI 32bits
zap Array XMF-706 4th Generation Core™ i7/ i5/ i3 Q87 2/14/5/6 VGA, DVI-D PCIe x16, PCIe x4, PCI 32bits
XMF-763 1.3_SHB-106_TESTE1 Array XMF-763 Intel Core i3/ i5 /i7 Intel® Q67 PCH 2/14/2/1 1 x VGA PCIe x16 ou x1, PCIe x1 ou PCIe x4, PCI 32 Bits